Centrum Szkoleniowo- Badawcze w zakresie rozwoju technologii fotowoltaicznych

 

W 2014r. na terenie Opolskiego Centrum Logistycznego przy ul. Głogowskiej w Opolu firma MEB Group uruchomiła pracę centrum instytutu badawczo – szkoleniowego Grupy MEB. Praca instytutu badawczo – szkoleniowego polega na organizacji szkoleń i spotkań związanych z tematyką energii odnawialnych. Zastosowany do celów szkoleniowych system fotowoltaiczny z managementem i magazynowaniem energii umożliwia w czasie pomiędzy szkoleniami osiągnięcie wysokiego poziomu samowystarczalności energetycznej naszych pomieszczeń biurowych. Za pomocą zdalnego dostępu do urządzenia poprzez aplikację mobilną, możemy odczytać aktualny stan wyprodukowanej energii elektrycznej. Ponadto podjęliśmy współpracę z pracownikami Politechniki Opolskiej, z którymi wspólnie prowadzimy badania w celu doskonalenia technologii związanej z odnawialnymi źródłami energii. Badania te umożliwią nam prowadzenie szkoleń w zakresie OZE.  Jesteśmy również na końcowym etapie uruchomienia stacji do ładowania samochodów z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

Zakres działalności centrum szkoleniowo- badawczego Grupy MEB w Opolu:

- promocja „E-Mobilności” – stworzenie i oddanie do użytku pierwszej w Opolu, ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym (Carport), przy wykorzystaniu enegrii odnawialnych, na terenie Opolskiego Centrum Logistycznego.

- organizacja szkoleń w zakresie zastosowania i montażu odnawialnych źródeł energii dla firm partnerskich z akcentem na instalacje fotowoltaiczne z zintegrowanym systemem magazynowania i managementu energii,

- promocje i spotkania informacyjne dotyczące produktów i rozwiązań z dziedziny odnawialnych źródeł energii,

- prace projektowe i symulacyjne w zakresie budowlano- technicznym i ekonomicznym przedsięwzięć z zastosowaniem technologii OZE. Pomoc techniczno- projektowa dla firm partnerskich,

- prace nad zastosowaniem mini elektrowni wiatrowych do wspomagania instalacji fotowoltaicznych,

- organizowanie spotkań informacyjnych oraz realizacja poprzez firmy partnerskie projektów związanych z biogazowniami rolniczymi i komunalnymi,

- idee i realizacje dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie „Smart Home” oraz przemysłowej automatyki budynków ze szczególnym naciskiem na management energii z integracją odnawialnych źródeł energii,

- organizowanie spotkań informacyjnych związanych z ekonomiczną stroną inwestycji w odnawialne źródła energii i modernizację energetyczną budynków z naciskiem na pozyskiwanie dofinansowań z funduszy krajowych i europejskich oraz niskoprocentowym kredytowaniem poprzez wyszczególnione banki.